Home » พรางซ่อนรัก by ดมิศรา
พรางซ่อนรัก ดมิศรา

พรางซ่อนรัก

ดมิศรา

Published
ISBN :
Paperback
400 pages
Enter the sum

 About the Book 

เพชรตองคำสาปทีสูญไปรวมรอยปี วากันวาถูกวิญญาณนางโลมหลวงผูกระหายสวาทครอบครองไว และเมือมันไดมาพัวพันกับนายหัวหนุมรูปหลอกับอดีตบรรณาธิการสาวคนสวยทีมีปัญหากับพีชายจนตองระเหจมาอยูทางตอนใตของประเทศ ผลจากอุบัติเหตุในครังนันกทำใหเธอถึงกับจดจำอะไรไมไดอีก!เพืMoreเพชรต้องคำสาปที่สูญไปร่วมร้อยปี ว่ากันว่าถูกวิญญาณนางโลมหลวงผู้กระหายสวาทครอบครองไว้ และเมื่อมันได้มาพัวพันกับนายหัวหนุ่มรูปหล่อกับอดีตบรรณาธิการสาวคนสวยที่มีปัญหากับพี่ชายจนต้องระเห็จมาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ผลจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นก็ทำให้เธอถึงกับจดจำอะไรไม่ได้อีก!เพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับผู้หญิงที่บิดาหาให้ ทำเอา ดิฐวัฒน์ เกริกไกลวัลย์ นายหัวหนุ่มแห่งเมืองปักษ์ใต้จำต้องหาคนรักกำมะลอ และ ซินเดีย ษัณมาศ ก็เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีเธอสวย เธอนิ่ง ไม่มีปากไม่มีเสียง แถมยังทำกับข้าวอร่อย และนั่นคือคุณสมบัติของแม่พันธุ์เกรดเอที่นายหัวหนุ่มเลือดร้อนแต่หัวโบราณสุดขั้วอย่างเขากำลังมองหาอยู่ทว่า…การมาของเธอกลับนำพาเหตุการณ์ประหลาดมาด้วย ทั้งเพชรที่ถูกถามหา แล้วไหนจะพวกโจรกระจอกที่เข้ามาทวงถามเรื่องเพชรอีก แต่...เหนือสิ่งอื่นใดนั้น เธอกำลังทำให้เขาสับสน กลางวันเป็นสายน้ำเย็นฉ่ำ ส่วนกันคืนกลับเร่าร้อนดังไฟ ปานแมวสาวแสนสวย ที่ชอบปิดสะโพกอันงอนงามยั่วยวน คอยรบกวนตบะอันน้อยนิดของแมวหง่าวอย่างเขา